Aktualitások

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

Az Uvaterv Zrt. aktuális KMOP projektjének befejezése

2009 augusztus 25.

2009.08.19-vel befejeztük az "Új Magyarország Fejlesztési Terv" keretében elnyert pályázatunk megvalósítását. A projektcéloknak megfelelően elvégeztük cégünk CAD rendszerének fejlesztését a tervezett műszaki és költség paraméterekkel. Ennek kapcsán 40 mérnöki munkahelyet korszerűsítettünk, a kapcsolódó perifériákat cseréltük és a rajzolási kapacitásainkat fejlesztettük új, korszerű berendezésekkel.

Az egységes, homogén számítógéppark a fejlesztés eredményeként biztosítja a TCO költségek csökkentését és a garanciális szerződések révén a magasabb rendelkezésre állást is. A telepítésre került szoftver licenszek segítségével pedig a dokumentációkezelés és a projektvezetés területén tudjuk biztosítani a fejlett technológia színvonalat. Az elvégzett fejlesztési projekt várhatóan 5-8%-kal növeli tervezői kapacitásainkat.
Projektcélunk meghatározásakor a jelenlegi CAD rendszerünk adottságaiból indultunk ki. Mivel cégünk tervezési és konzultációs munkákkal foglalkozik mérnökeinknek kivétel nélkül szükségük van számítógépekre és ezen keresztül hozzáférés biztosítására a különféle tervező CAD és CAE rendszerekhez. Miközben átlagban 140 tervezői munkahely rendelkezésre állását kell biztosítani és 40 munkahely fejlesztése a gyakorlatban százon felül érintett gépszámot jelent az installáció során. Automatizmusok alkalmazásával az alapkonfigurációk installálása gyorsan elvégezhető volt, azonban a kreatív és a legkülönbözőbb szakági szereplők miatt jelentős konfigurációs munka is maradt. Szintén a projekt részét képezte két új szoftver csomag implementációja is. Az Adobe Acrobat új verziójával a dokumentáció kezelés és létrehozást kívántuk megvalósítani. A szoftver alkalmas különböző adatforrásokból származó információk egységes kezelésére és mivel kvázi dokumentáció kezelési szabvánnyá vált, kiválóan alkalmas a megbízóink felé történő digitális adatszolgáltatási igények teljesítésére.
A másik szoftveralkalmazás bevezetése a Microsoft Project volt. Ezt a szoftver már természetesen korábban is használtuk, azonban társaságunknál igényként merült fel a projektszemlélet alkalmazásának teljes körű bevezetése, a korábbi alkalmi megoldások helyett. Kialakított rendszerünk alkalmassá vált, hogy a kulcspozíciókban és projektvezetőknél az alkalmazást használatba vegyék.
Projektünk utolsó része az u.n. output kapacitásaink fejlesztését érintette. Munkáknak hagyományosan igen jelentős részét képezi a papír, pausz alapú dokumentáció előállítás. A most beszerzésre került 2 nagyformátumú plotter és a 30 db A3-as színes irodai nyomtató igen jelentős kapacitás növekedést jelent ezen a területen. Ez a tény azért is fontos, mert napjainkban már nem a létszámnövekedésben látjuk a növekedésünk forrását, hanem nagyobb kapacitás kihasználásban, amelyhez ezek az új eszközök nagymértékben hozzá fognak járulni. A perifériák teljes mértékben a meglévő eszközök cseréjeként lettek telepítve és nagyobb teljesítményük révén fogják biztosítani az előbbiekben említett kapacitási igények kielégítését.
A projektben beszerzett informatikai eszközökre meghatározó volt az illeszkedés a vállalati policy-ban meghatározott rendelkezésre állási feltételekhez.
Ezért a garancia kiterjesztéseket ennek megfelelően kötöttük meg. Terveink szerint az aktuális projektünk eszközparkjának TCO költségei igen kedvezőek lesznek a korábbi adhoc megoldásokhoz képest.

Projekt megkezdése

Print

Aktualitások

Felmérés a város(ok) felett

A Magyar Légimentők 7 bázisukról évente átlagosan 2400 esetben végeznek mentési feladatokat, leginkább súlyos baleseteknél, kritikus ellátási szituációkban.

Bővebben

Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-2.1.1.-15 kódszámú „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati felhívásra az UVATERV Zrt. a „Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése” címmel beadott megvalósítandó projektje 2018-ban támogatást nyert.

Bővebben

Technológiák és tevékenységek bemutatása a Debreceni Egyetemen.

2017. november 26-27.-én Stenzel Sándor kollégánk, eleget téve a Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőipari Intézet, Építőmérnök Tanszékének megtisztelő felkérésére, két napon keresztül tartott szakmai előadásokat és műszaki gyakorlatokat a patinás intézményben.

Bővebben

Projektjeink

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

Print