Történelem

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

Több mint 60 évvel ezelőtt, 1948-ban az UVATERV jogelődjeként alapított állami vállalatba az ország legkitűnőbb szakembereit hívták meg. A mindenkori közlekedési tárca infrastruktúra fejlesztési elképzeléseit az UVATERV-re támaszkodva alakította ki. Különösen igaz ez Magyarország közúti hálózatára és a légiközlekedés fejlesztésére, de jelentős szerep jutott társaságunknak a másik két alágazat a vasút és a viziközlekedés létesítményeinek tervezésében is. A városi és elővárosi közlekedés is számos feladatot adott. Az országos szinten monopolhelyzetben levő UVATERV a szakterületen dolgozó mérnökök döntő többségét foglalkoztatta, a 70-es évek közepén 2200 fős létszámával Középkelet-Európa egyik legnagyobb tervezőirodájává vált. A 6 irodába szervezett társaság igazi műhely volt, ahol mérnökgenerációk nevelkedtek és kapták meg az egyetemi oktatás után elengedhetetlenül szükséges gyakorlati "posztgraduális" képzést. Alig van az országnak olyan térsége vagy olyan, a szakmával összefüggő irányító, beruházó, kivitelező vagy tervező társasága, ahol ne találkoznánk volt kollégáinkkal.

Az utolsó 20 év jelentős változásokat hozott. A rendszerváltást követően 1993. január 1-től állami vállalatból részvénytársasággá alakultunk, a privatizációt pedig 1996. novemberében fejeztük be sikeresen. A társaság részvényeinek döntő többsége a menedzsment és a dolgozók tulajdonában van. Eközben sikerült megőrizni - most már piaci körülmények között - vezető szerepünket az ország közlekedési infrastruktúrájának tervezésében és komplexitásunkat: kisebb létszám mellett is bármely tervezési feladat ellátására önállóan képesek vagyunk.

Az UVATERV Zrt. büszke eddig elért eredményeire, a terveink alapján megvalósult magyarországi út- és autópálya-hálózatra, a Duna és Tisza-hidakra, a Ferihegyi nemzetközi repülőtér létesítményeire, a budapesti II. és III. metróvonalra.

Az exporttervezésre társaságunk mindig kiemelt figyelmet fordított. A közlekedési infrastruktúra teljes keresztmetszete megtalálható terveink alapján a világ 37 országában. Az exportpiac lehetőségeit a világban zajló gazdasági és politikai változások jelentősen befolyásolják, de 50 év szakmai tapasztalatát, mérnökeink szak- és nyelvtudását globalizálódó világunkban változatlanul kamatoztatni szeretnénk.

A társaság legnagyobb értéke az a szellemi tőke, melyet a 200 fős alkalmazott létszám több mint 50 %-át adó mérnökkollégák reprezentálnak. A korunkban végbemenő rendkívül gyors fejlődést csak folyamatos oktatással tudjuk követni. Rendszeres műszaki, nyelvi és minőségügyi képzéssel tudjuk mérnökeink tudását nemzetközi szinten tartani.

A 104 mérnökből 30 fő két vagy több diplomával rendelkezik és 33 fő a nyelvvizsgával rendelkezők száma. Elsősorban angol, de német, francia, orosz és arab nyelven beszélő kollégáink az exportmunkák fő irányítói.

Az UVATERV Zrt fejlődését jól reprezentálja az egy főre eső árbevétel az elmúlt 8 évben. A beruházási volumenek éves változásai megtörik néha a folyamatot, de a tervezési technológia fejlesztésén keresztül elért termelékenység növekedés markánsan látható.

Az UVATERV Zrt-re minden téren a stabilitás a jellemző. Legtöbb kollégánk évtizedeket tölt a társaságnál, a jó légkör és a lojalitás magától értetődő. Ugyanezt a biztonságot nyújtja a társaság eszközeinek szerkezete is. Saját tulajdonú székházunkban dolgozunk, az ország egyik legszebb helyén Tihanyban van üdülőnk, és a jármű és számítógépes hardver-szoftver állományunk is jelentős értéket képvisel.

Az UVATERV Zrt. mérnökeit a kreativitás és a folyamatos innováció jellemzi. A kutatás-fejlesztési tevékenység eredményét a műszaki tervezés valamennyi területén találmányaink és újszerű megoldásaink igazolják. A számítógéppel segített tervezés legkorszerűbb módszereit alkalmazzuk feladataink megoldásához. Mind hazai, mind külföldi munkáinkkal igyekszünk hozzájárulni a környezetbarát, fenntartható közlekedésfejlesztés ügyéhez.

Print

Aktualitások

A CGS Autopath program értékelése

A CGS Autopath rövid leírása:

A CGS Autopath útcsatlakozások, kapubehajtók, egyéb létesítmények járhatósági vizsgálatára létrehozott szoftver, mellyel vízszintes, és magassági vizsgálatokat is készíthetünk, akár ütközés érzékeléssel. Ezek grafikus megjelenítésén túl az üldözőgörbékre vonatkozó, a geometriai adatokat tartalmazó elemzést is készíthetünk.

Bővebben

Új, speciális mérőrendszer, valamint 3D technológia alkalmazása az UVATERV Zrt.-nél

A 70 éves múltra visszatekintő UVATERV Zrt. hazánk egyik legnagyobb közlekedési infrastruktúra tervező cége, mindig élen járt a legkorszerűbb eszközök és szoftverek alkalmazásában.
Ezt az innovatív szemléletet példázza a legutóbbi geodéziai műszerbeszerzés, mely tovább bővíti a Cég által szolgáltatott eredménytermékek amúgy is széles spektrumát. Az új felmérő rendszer, kiegészülve irodai alkalmazásaival, első pillére az UVATERV Zrt. BIM programjának, s szolgáltat ahhoz 3D kiinduló adatokat.

Cikksorozatunk első részében ezt az új eszközt mutatjuk be részletesen.

Bővebben

Sajtóközlemény

Az Uvaterv Zrt. „Építőipari kompozit anyagok implementálása” című K+F projektje az adatok feldolgozásával és a tevékenység dokumentálásával lezárult

A projekt a Magyar Kormány támogatásával (ED_16-1-2016-0012) a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alapból nyújtott 500 ezer forintnyi támogatás felhasználásával valósulhatott meg.

Bővebben

Projektjeink

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

A KOSSUTH TÉRI MÉLYGARÁZS és LÁTOGATÓKÖZPONT TERVEZÉSE

Az újságcikkben bemutatjuk a Parlament környezetének megújulását célzó kiemelt beruházás egyik részeként megvalósuló nagyszabású létesítmény – a mélygarázs és látogatóközpont – tervezési, és vasbeton szerkezeti sajátosságait. A munkában nem csak mint tervezők, de tervezői művezetőként is részt vettünk a kivitelezés teljes időtartama alatt. Helyszín: Budapest, Magyarország.

A Vasbetonépítés című folyóirat 2014/1-es lapszámában megjelent cikk utánközlése.

Bővebben

Print