Minőségi rendszer

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

AZ UVATERV ZRT. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer 2003-ban történt bevezetésével a tervezési munka minőségének állandó javulását kívánja elérni annak érdekében, hogy megfeleljen a hazai és külföldi megrendelők fokozódó igényeinek. Mivel társaságunk felelősséget érez és elkötelezettséget vállal környezete iránt, a már bevezetett és működtetett rendszerbe integráltuk 2004-ben az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert. A környezettudatos vállalati kultúra, a jövő generációkért felelősséget érző, a természeti értékeket védő feltételek megteremtése mind a belső folyamataink, mind a tervezés meghatározó eleme.

Munkánk minőségi kritériumai között kiemelten kezeljük szerződéses kötelezettségeink hiánytalan teljesítését műszaki tartalom és határidők tekintetében egyaránt. A tervezett műszaki megoldásoknak ki kell elégíteniük a korszerűség, gazdaságosság és megépíthetőség követelményeit. Emellett a megfelelő mélységű kidolgozottság, a különböző szakági tervek egyeztetettsége, az egyértelmű és következetes rajztechnikai megoldások, a rajzok jó olvashatósága, a teljes dokumentáció külalakja ugyancsak lényeges minőségi paraméterek.

Az UVATERV Zrt. minőség- és környezetirányítási rendszerének alapdokumentuma a Minőség- és Környezetirányítási Kézikönyv, amely rögzíti a társaság vezetésének minőség- és környezetpolitikáját, a rendszer felépítését, tartalmazza és bemutatja mindazokat a szervezeti és vezetési alapelveket, melyeket a rendszer működésének érdekében alkalmazni kell.

A vezetőségi felülvizsgálatok során különös gondot fordítunk a tervezési technológia fejlesztésére és a munkavállalók képzésére.

A tervezési technológia fejlesztése magába foglalja mind a tervezési folyamatokban felhasznált módszerek, segédletek, számítógépes szoftverek, hardverek és egyéb eszközök, mind a tervezési munka szabályozásának, irányításának és szervezésének fejlesztését.

A képzési tevékenység célja, hogy a társaság minden munkavállalója a folyamatosan változó körülményekhez igazodva képes legyen megfelelni a vele szemben támasztott követelménynek. Ezen belül külön gondot fordítunk arra, hogy minden munkavállaló tudatában legyen a minőség fontosságának, ezzel kapcsolatos saját szerepének, és kialakuljon a minőségre irányuló igénye, valamint a környezete iránti elkötelezettsége.

A minőség- és környezetirányítási rendszer megfelelő eljárásokat tartalmaz arra is, hogy a megrendelővel a létesítmény előkészítésének és megvalósításának teljes időszakában olyan munkakapcsolatot tartson fenn a tervező, aminek alapján a megrendelő követelményeit legjobban és leggazdaságosabban kielégítő megoldások születnek.


 

Print

Aktualitások

Sajtóközlemény

Az Uvaterv Zrt. „Építőipari kompozit anyagok implementálása” című K+F projektje az adatok feldolgozásával és a tevékenység dokumentálásával lezárult

A projekt a Magyar Kormány támogatásával (ED_16-1-2016-0012) a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alapból nyújtott 500 ezer forintnyi támogatás felhasználásával valósulhatott meg.

Bővebben

Az UVATERV előadásai a 2017. évi „HIDÁSZ NAPOK”-on

A Hidászokért Egyesület 2017. június 7-8-9 -én rendezte meg az idei „HIDÁSZ NAPOK”-at Siófokon, a Hotel Azúr Siófok- ban.
A két és félnapos Konferencián az UVATERV Zrt. részéről ketten is tartottak előadást.

Bővebben

JEC world Nemzetközi Kompozit Esemény

Mint minden a világban változik és egyetlen állandó dolog maga a változás. Ez a gondolat jutott az eszembe, amikor a fenti címmel megnevezett esemény leírásába fogtam. Mert igenis egy esemény volt, ami magába foglalta a klasszikus értelmű, vásár, kiállítás, konferencia, szakkiállítás, szimpózium, termékbemutató, üzleti találkozó nevekkel ismert fogalmakat egy térben és időben március 14 és 16 között Párizs Villepinte, Parc des Expositions területén.

Bővebben

Projektjeink

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

A KOSSUTH TÉRI MÉLYGARÁZS és LÁTOGATÓKÖZPONT TERVEZÉSE

Az újságcikkben bemutatjuk a Parlament környezetének megújulását célzó kiemelt beruházás egyik részeként megvalósuló nagyszabású létesítmény – a mélygarázs és látogatóközpont – tervezési, és vasbeton szerkezeti sajátosságait. A munkában nem csak mint tervezők, de tervezői művezetőként is részt vettünk a kivitelezés teljes időtartama alatt. Helyszín: Budapest, Magyarország.

A Vasbetonépítés című folyóirat 2014/1-es lapszámában megjelent cikk utánközlése.

Bővebben

(Budapest-) Rákos – Hatvan vonalszakasz engedélyezési tervei

Előzmények

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az UVATERV Zrt.-t bízta meg a Rákos – Hatvan vasútvonal rekonstrukciója engedélyezési terveinek elkészítésével.

Bővebben

Print