Minőségi rendszer

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

AZ UVATERV ZRT. MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

Társaságunk az MSZ EN ISO 9001:2001 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer 2003-ban történt bevezetésével a tervezési munka minőségének állandó javulását kívánja elérni annak érdekében, hogy megfeleljen a hazai és külföldi megrendelők fokozódó igényeinek. Mivel társaságunk felelősséget érez és elkötelezettséget vállal környezete iránt, a már bevezetett és működtetett rendszerbe integráltuk 2004-ben az ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert. A környezettudatos vállalati kultúra, a jövő generációkért felelősséget érző, a természeti értékeket védő feltételek megteremtése mind a belső folyamataink, mind a tervezés meghatározó eleme.

Munkánk minőségi kritériumai között kiemelten kezeljük szerződéses kötelezettségeink hiánytalan teljesítését műszaki tartalom és határidők tekintetében egyaránt. A tervezett műszaki megoldásoknak ki kell elégíteniük a korszerűség, gazdaságosság és megépíthetőség követelményeit. Emellett a megfelelő mélységű kidolgozottság, a különböző szakági tervek egyeztetettsége, az egyértelmű és következetes rajztechnikai megoldások, a rajzok jó olvashatósága, a teljes dokumentáció külalakja ugyancsak lényeges minőségi paraméterek.

Az UVATERV Zrt. minőség- és környezetirányítási rendszerének alapdokumentuma a Minőség- és Környezetirányítási Kézikönyv, amely rögzíti a társaság vezetésének minőség- és környezetpolitikáját, a rendszer felépítését, tartalmazza és bemutatja mindazokat a szervezeti és vezetési alapelveket, melyeket a rendszer működésének érdekében alkalmazni kell.

A vezetőségi felülvizsgálatok során különös gondot fordítunk a tervezési technológia fejlesztésére és a munkavállalók képzésére.

A tervezési technológia fejlesztése magába foglalja mind a tervezési folyamatokban felhasznált módszerek, segédletek, számítógépes szoftverek, hardverek és egyéb eszközök, mind a tervezési munka szabályozásának, irányításának és szervezésének fejlesztését.

A képzési tevékenység célja, hogy a társaság minden munkavállalója a folyamatosan változó körülményekhez igazodva képes legyen megfelelni a vele szemben támasztott követelménynek. Ezen belül külön gondot fordítunk arra, hogy minden munkavállaló tudatában legyen a minőség fontosságának, ezzel kapcsolatos saját szerepének, és kialakuljon a minőségre irányuló igénye, valamint a környezete iránti elkötelezettsége.

A minőség- és környezetirányítási rendszer megfelelő eljárásokat tartalmaz arra is, hogy a megrendelővel a létesítmény előkészítésének és megvalósításának teljes időszakában olyan munkakapcsolatot tartson fenn a tervező, aminek alapján a megrendelő követelményeit legjobban és leggazdaságosabban kielégítő megoldások születnek.


 

Print

Aktualitások

Felmérés a város(ok) felett

A Magyar Légimentők 7 bázisukról évente átlagosan 2400 esetben végeznek mentési feladatokat, leginkább súlyos baleseteknél, kritikus ellátási szituációkban.

Bővebben

Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-2.1.1.-15 kódszámú „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati felhívásra az UVATERV Zrt. a „Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése” címmel beadott megvalósítandó projektje 2018-ban támogatást nyert.

Bővebben

Technológiák és tevékenységek bemutatása a Debreceni Egyetemen.

2017. november 26-27.-én Stenzel Sándor kollégánk, eleget téve a Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőipari Intézet, Építőmérnök Tanszékének megtisztelő felkérésére, két napon keresztül tartott szakmai előadásokat és műszaki gyakorlatokat a patinás intézményben.

Bővebben

Projektjeink

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

Print