Projektjeink

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

SZERKEZETI KÖNNYŰBETON FEJLESZTÉSE KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA SZERKEZETEKHEZ.

2013 május 13.

- 2015. október 19.

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

- 2014. augusztus 1. 

Sikeresen befejeztük a KMR 12-1-2012-0156 jelű kutatás-fejlesztési projektünket.

A projekt megvalósítása során, amely szerkezeti könnyűbetonok kifejlesztését célozta meg közlekedési infrastruktúra szerkezetek előregyártásakor számos részfeladat végrehajtása mellett elkészítettük az alkalmazáshoz szükséges tervezési útmutatót és használati mintaoltalmat jegyeztettünk be fenti tárgykörhöz kapcsolódóan.

A projekt kidolgozásának utolsó szakaszában, a könnyűbeton gyakorlati bedolgozhatóságának megállapításához, 2014. július 11-én a FERROBETON Zrt. dunaújvárosi üzemében kísérleti úton megvizsgáltunk  két, szerkezeti könnyűbetonból  készült,  előfeszített tartószerkezet tartóvégét  és azok  feszültségeloszlását..

 A tartóvégek Liapor-adalékanyagú betonkeverékét és a próbakockákat  a szilárdsági  és fagyállósági vizsgálatokhoz alvállalkozóink közreműködésével készítettük  el 2014. július 1-én.

A vizsgált könnyűbeton tartóvégek  FPT- 45  típusú  gerendavégek voltak, melyek vizsgálatát összehasonlításképp  normálbeton anyagú  gerendavégen  is végrehajtottuk.

A   könnyűbeton  tartószerkezet tartóvégének     anyagminősége:  LC 50/55  volt.

A    normálbeton  tartószerkezet tartóvégének     anyagminősége:   C 50/60  volt.

 A  tartóvégeket az  FTP tartók maximális pászmaszámával gyártották le és 10 napos korban vizsgáltuk  a dunaújvárosi laboratóriumokban.

A tartóvégek  feszültségeloszlásának a vizsgálatához  a BME Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszékének  munkatársainak közreműködésével a betonfelületeken nyúlásmérő-bélyegeket ragasztottunk.

Ennek alapján értékeltük a tartóvégek  feszültségeloszlását , amelynek feldolgozása nyúlásmérő-bélyegek számítógépre rögzített adatai segítségével történt.

A gőzölés hatásának vizsgálatát és összehasonlítását a próbakockákon, valamint azok későbbi szilárdsági  és fagyállósági vizsgálatait a BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszékének munkatársai végezték.

Az elvégzett kísérletek, vizsgálatok alapján a fejlesztési munka jelen fázisában számos megállapítás és következtetés vonható le.

A kiegészítő anyagokat is figyelembe véve, az összesen 24 féle keverékből a  45 % Liapor 9 típusú duzzasztott agyagkavics adalékanyaggal készült keverék bizonyult a legkedvezőbb tulajdonságúnak.

A vízzáróság, a fagyállóság és a kloridmigráció tekintetében is további vizsgálatok szükségesek, a gyártás körülményeihez  teljesen igazodó  próbatesteken.

Fenti vizsgálatok eredményeinek felhasználásával az UVATERV Zrt. ellenőrző számítást készített a gyakorlatban leggyakrabban előforduló hosszúságú, 9,0 m kocsipálya-szélességű hídszerkezetre, ahol a  140 cm magas előregyártott, előfeszített könnyűbeton hídgerendák együttdolgoznak a helyszínen készülő normál vasbeton lemezzel.

Ennek során megvizsgáltuk a hídgerendák és a végleges hídszerkezet igénybevételeit, alakváltozásait a MAUT rendszerébe ebben a projekt keretében benyújtott „Tervezési Segédlet”-ben szereplő adatok számításba vételével.

Az alábbi hídszerkezet -típusokra készült részletes számítás:

 • 26,0 m nyílású,  2,2 m-enként elhelyezett, 5 darab ”IKM140” típusú hídgerendákból álló, helyszíni  vasbeton lemezzel együttdolgozó hídszerkezet
 • 41,0 m nyílású,  0,9 m-enként elhelyezett, 11 darab ”IKM140” típusú hídgerendákból álló, helyszíni  vasbeton lemezzel együttdolgozó hídszerkezet

Érdemes további kutatásokat végezni a könnyűbeton gyakorlati felhasználhatósága, beépíthetősége szempontjából, hiszen világszerte (pl. az USA-beli Virginia és Georgia államokban) egyre több hídnál alkalmaznak előregyártott könnyűbeton gerendákat, sőt könnyűbeton pályalemezt is a csökkent önsúly és az ebből adódó kisebb szállítási és alapozási költségek miatt.

Az utolsó szakaszban terveztük benyújtani a fejlesztési munkánk során felmerült használati mintaoltalmunkat, amelyet „Mérési elrendezés előfeszített könnyűbeton elemek tartóvég vizsgálatára” címmel tettünk meg.

Jelen elvégzett K+F projekt alapján kijelenthető, hogy további részletkérdések megoldását követően a jövőben számos előregyártott termék megvalósítására lesz lehetőség a mostani fejlesztési munka eredményeinek felhasználásával.

- 2014. július 11.  4. számú kutatási jelentés – újabb kísérleti vizsgálatok

 

- 2014. március 1.  3. számú kutatási jelentés – szerkezeti laboratóriumi vizsgálatok

 

 

- 2013. augusztus 1.    2. számú kutatási jelentés – laboratóriumi eredmények

- 2013. augusztus 1.     Útügyi Műszaki Előírás tervezet

 

-  2013. március 3.    Projektünk megvalósítása során a BME elkészítette a témával kapcsolatos irodalomkutatást, amelynek részeként az alábbiakban idézett áttekintés is származik.

-  2012. november 1.    SAJTÓKÖZLEMÉNY

 • {#NAME}
 • {#NAME}
 • {#NAME}
 • {#NAME}
 • {#NAME}
 • {#NAME}
 • {#NAME}
 • {#NAME}
 • {#NAME}
 • {#NAME}

Print

Aktualitások

A CGS Autopath program értékelése

A CGS Autopath rövid leírása:

A CGS Autopath útcsatlakozások, kapubehajtók, egyéb létesítmények járhatósági vizsgálatára létrehozott szoftver, mellyel vízszintes, és magassági vizsgálatokat is készíthetünk, akár ütközés érzékeléssel. Ezek grafikus megjelenítésén túl az üldözőgörbékre vonatkozó, a geometriai adatokat tartalmazó elemzést is készíthetünk.

Bővebben

Új, speciális mérőrendszer, valamint 3D technológia alkalmazása az UVATERV Zrt.-nél

A 70 éves múltra visszatekintő UVATERV Zrt. hazánk egyik legnagyobb közlekedési infrastruktúra tervező cége, mindig élen járt a legkorszerűbb eszközök és szoftverek alkalmazásában.
Ezt az innovatív szemléletet példázza a legutóbbi geodéziai műszerbeszerzés, mely tovább bővíti a Cég által szolgáltatott eredménytermékek amúgy is széles spektrumát. Az új felmérő rendszer, kiegészülve irodai alkalmazásaival, első pillére az UVATERV Zrt. BIM programjának, s szolgáltat ahhoz 3D kiinduló adatokat.

Cikksorozatunk első részében ezt az új eszközt mutatjuk be részletesen.

Bővebben

Sajtóközlemény

Az Uvaterv Zrt. „Építőipari kompozit anyagok implementálása” című K+F projektje az adatok feldolgozásával és a tevékenység dokumentálásával lezárult

A projekt a Magyar Kormány támogatásával (ED_16-1-2016-0012) a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alapból nyújtott 500 ezer forintnyi támogatás felhasználásával valósulhatott meg.

Bővebben

Projektjeink

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

A KOSSUTH TÉRI MÉLYGARÁZS és LÁTOGATÓKÖZPONT TERVEZÉSE

Az újságcikkben bemutatjuk a Parlament környezetének megújulását célzó kiemelt beruházás egyik részeként megvalósuló nagyszabású létesítmény – a mélygarázs és látogatóközpont – tervezési, és vasbeton szerkezeti sajátosságait. A munkában nem csak mint tervezők, de tervezői művezetőként is részt vettünk a kivitelezés teljes időtartama alatt. Helyszín: Budapest, Magyarország.

A Vasbetonépítés című folyóirat 2014/1-es lapszámában megjelent cikk utánközlése.

Bővebben

Print