Aktualitások

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

LÁTVÁNYOS SZERKEZET GAZDASÁGOS MÓDON

2016 május 03.

Íves pilonú ferdekábeles híd a Tiszán

A NIF Zrt. megbízásából az ÚT‐TESZT Kft készítette az M44 autóút Kecskemét (M8 autópálya) és Tiszakürt (csatlakozással az M44 követő szakaszához) közötti szakaszának és kapcsolódó építményeinek engedélyezési terveit. A Tisza feletti új hidat az UVATERV Zrt. tervezte meg tanulmánytervi és engedélyezési tervi szinten is, 2015-ben.

A Tisza folyó árvédelmi töltések közötti keresztmetszeti szélessége mintegy 530 m. A folyó e távolságon belül nem szimmetrikusan helyezkedik el, a jobb partél lényegesen közelebb van az árvédelmi töltéshez. Vízügyi igény volt, hogy pillér ne kerüljön a középvíz szintjén belül, és az árvédelmi töltések között csak pillérek lehetnek, min. 50 m-es távolságonként. Így, kialakítástól függetlenül, közel 150 m adódott a medernyílásra.

A hídra tanulmánytervi szinten nyolc változatot terveztünk, ezekre a vázlattervi rajzokon kívül látványtervek és költségbecslés is készült.
A mellékelt látványtervek sorrendjében a következő változatokat vizsgáltuk:

     • Felsőpályás, gerinclemezes gerendahíd
     • Ellipszis kapuzatú ferdekábeles híd
     • Kétoldali acél rácsos főtartós gerendahíd
     • Középpilonos feszített függesztett mederhíd extradose megoldással
     • Közép-pilonos, ferdekábeles híd
     • Két szélsőpilonos feszített függesztett mederhíd extradose megoldással
     • Szélső íves mederhíd ferde függesztő rudakkal
     • Középíves mederhíd, függőleges függesztő rudakkal


Az UVATERV mind a nyolc változatot egyenként megvizsgálta és elemezte esztétikai, gazdasági (építési költség), valamint fenntartási és üzemeltetési szempontok szerint.

1. kép: A nyolc változat látványterve

Bár az első, ortotróp acél pályalemezű, kiékelt acél gerendahíd fajlagos acéligénye kb. 800 t-val több, mint az íves kapuzatra felfüggesztett felszerkezetű ferdekábeles hídé; a kivitelezés egyéb költségei (munkamennyiség, szakértelem, segédszerkezetek, stb) miatt a két változat bekerülési költsége közel azonosra vehető.

A tervezési diszpozícióban leírtak szerint a: „Megrendelő a hidak kialakításával olyan épített kultúrát kíván létrehozni, aminek látványa vonzó és amit a térségben élők tudatosan , sokszor keresnek fel, arra büszkék. Megrendelői elvárás, hogy a szerkezeti kialakítás főbb vonásai, színezése, vagy a részleteinek jellemző formái a térség hagyományaival, elsősorban a meglévő Tisza-hidak építészeti örökségével összhangban legyenek.” Ezért a NIF Zrt. az „ellipszis kapuzatú ferdekábeles híd” változatot választotta Engedélyezési terv szintű kidolgozásra.

A tervezett híd a dilatációkkal elválasztott bal és jobb parti hullámtéri hidakból és a mederhídból áll. A mederhíd egy felszerkezettel vezeti át a jobb és bal pályát, míg a hullámtéri hidak különálló felszerkezettel épülnek. A jobb parton az átjárást biztosító egynyílású, a bal parton négynyílású hullámtéri híd csatlakozik a mederhídhoz.
Támaszközök: 45,10+ 77,30+152,00+77,30 +50,00+2×51,30+48,05 m
A híd teljes hossza: 552,35 m

A mederhíd háromnyílású, középen 152,00 m támaszközű ferdekábeles híd. A párhuzamos övű - vasbeton pályalemezzel együttdolgozó két zárt acélszekrényből álló öszvér - merevítőtartók a külső oldaluknál tartókábelekkel vannak felfüggesztve az íves kialakítású vasbeton pilonokra.
A híd szélessége (a kábelbekötő konzolok nélkül) 23,53 m.

2.-3. képek: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd változat látványképei

 

4. kép: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd változat látványterve a mederpillérekkel, környezet nélkül

5. kép: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd felszerkezetének keresztmetszete általános helyen és a kábel-bekötéseknél

A hullámtéri hidak felszerkezete vasbeton pályalemezzel együttdolgoztatott előregyártott feszített FI150 típusú tartókból áll; ezek a hidak pályánként külön ütemben építhetők.

Print

Aktualitások

Nagy segítség a kicsiknek

Az UVATERV Zrt. nem először tesz jótékony felajánlást, illetve mutat tettrekészséget pozitív társadalmi felelősségvállalás terén.

Bővebben

Reprezentációs költségek felajánlása.

Az UVATERV célja, hogy példamutató és színvonalas munkánkkal értéket teremtsünk, ugyanakkor tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk környezetünkért, az itt élő emberekért, munkatársainkért és családjaikért.

 

Bővebben

Kiállítottunk a XIII. Térinformatikai Konferencián

2022. november 3-4.-én, immár 13. alkalommal került megrendezésre a Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás a Debreceni Egyetemen.
Az UVATERV Zrt. évek óta előadásokkal képviseli magát a szakmai eseménysorozaton, ám idén első alkalommal kiállítóként is megjelent.

Bővebben

Projektjeink

Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

Kedvezményezett neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe: Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 299 186 917 Ft
Támogatás mértéke: 58,752986%
Projekt befejezési dátuma: 2020.08.12.
Projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00175

Bővebben

Igazi hídkülönlegesség a Tisza felett

Az M44-es gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt útvonalán impozáns megjelenéssel és méretekkel bíró, új Tisza-híd épül.

Bővebben

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Print