Aktualitások

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

LÁTVÁNYOS SZERKEZET GAZDASÁGOS MÓDON

2016 május 03.

Íves pilonú ferdekábeles híd a Tiszán

A NIF Zrt. megbízásából az ÚT‐TESZT Kft készítette az M44 autóút Kecskemét (M8 autópálya) és Tiszakürt (csatlakozással az M44 követő szakaszához) közötti szakaszának és kapcsolódó építményeinek engedélyezési terveit. A Tisza feletti új hidat az UVATERV Zrt. tervezte meg tanulmánytervi és engedélyezési tervi szinten is, 2015-ben.

A Tisza folyó árvédelmi töltések közötti keresztmetszeti szélessége mintegy 530 m. A folyó e távolságon belül nem szimmetrikusan helyezkedik el, a jobb partél lényegesen közelebb van az árvédelmi töltéshez. Vízügyi igény volt, hogy pillér ne kerüljön a középvíz szintjén belül, és az árvédelmi töltések között csak pillérek lehetnek, min. 50 m-es távolságonként. Így, kialakítástól függetlenül, közel 150 m adódott a medernyílásra.

A hídra tanulmánytervi szinten nyolc változatot terveztünk, ezekre a vázlattervi rajzokon kívül látványtervek és költségbecslés is készült.
A mellékelt látványtervek sorrendjében a következő változatokat vizsgáltuk:

     • Felsőpályás, gerinclemezes gerendahíd
     • Ellipszis kapuzatú ferdekábeles híd
     • Kétoldali acél rácsos főtartós gerendahíd
     • Középpilonos feszített függesztett mederhíd extradose megoldással
     • Közép-pilonos, ferdekábeles híd
     • Két szélsőpilonos feszített függesztett mederhíd extradose megoldással
     • Szélső íves mederhíd ferde függesztő rudakkal
     • Középíves mederhíd, függőleges függesztő rudakkal


Az UVATERV mind a nyolc változatot egyenként megvizsgálta és elemezte esztétikai, gazdasági (építési költség), valamint fenntartási és üzemeltetési szempontok szerint.

1. kép: A nyolc változat látványterve

Bár az első, ortotróp acél pályalemezű, kiékelt acél gerendahíd fajlagos acéligénye kb. 800 t-val több, mint az íves kapuzatra felfüggesztett felszerkezetű ferdekábeles hídé; a kivitelezés egyéb költségei (munkamennyiség, szakértelem, segédszerkezetek, stb) miatt a két változat bekerülési költsége közel azonosra vehető.

A tervezési diszpozícióban leírtak szerint a: „Megrendelő a hidak kialakításával olyan épített kultúrát kíván létrehozni, aminek látványa vonzó és amit a térségben élők tudatosan , sokszor keresnek fel, arra büszkék. Megrendelői elvárás, hogy a szerkezeti kialakítás főbb vonásai, színezése, vagy a részleteinek jellemző formái a térség hagyományaival, elsősorban a meglévő Tisza-hidak építészeti örökségével összhangban legyenek.” Ezért a NIF Zrt. az „ellipszis kapuzatú ferdekábeles híd” változatot választotta Engedélyezési terv szintű kidolgozásra.

A tervezett híd a dilatációkkal elválasztott bal és jobb parti hullámtéri hidakból és a mederhídból áll. A mederhíd egy felszerkezettel vezeti át a jobb és bal pályát, míg a hullámtéri hidak különálló felszerkezettel épülnek. A jobb parton az átjárást biztosító egynyílású, a bal parton négynyílású hullámtéri híd csatlakozik a mederhídhoz.
Támaszközök: 45,10+ 77,30+152,00+77,30 +50,00+2×51,30+48,05 m
A híd teljes hossza: 552,35 m

A mederhíd háromnyílású, középen 152,00 m támaszközű ferdekábeles híd. A párhuzamos övű - vasbeton pályalemezzel együttdolgozó két zárt acélszekrényből álló öszvér - merevítőtartók a külső oldaluknál tartókábelekkel vannak felfüggesztve az íves kialakítású vasbeton pilonokra.
A híd szélessége (a kábelbekötő konzolok nélkül) 23,53 m.

2.-3. képek: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd változat látványképei

 

4. kép: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd változat látványterve a mederpillérekkel, környezet nélkül

5. kép: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd felszerkezetének keresztmetszete általános helyen és a kábel-bekötéseknél

A hullámtéri hidak felszerkezete vasbeton pályalemezzel együttdolgoztatott előregyártott feszített FI150 típusú tartókból áll; ezek a hidak pályánként külön ütemben építhetők.

Print

Aktualitások

Kutatók Éjszakája 2020

A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megtartott népszerű eseménysorozat, a tudományos- és a kutatói életpálya népszerűsítésére.
 

Bővebben

XI. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás - Az elmélet és a gyakorlat találkozása

2020. október 29-30.-án került megrendezésre a Debreceni Egyetem nevével fémjelzett XI. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás. Idén a COVID helyzetre való tekintettel a szakmai esemény az on-line térben zajlott le.

 

Bővebben

Betongerenda torzulás vizsgálat

Korábbi cikkünkben elérhetővé tettük az UVATERV Zrt. GIS OPEN2020 on-line konferencián elhangzott előadását. Ebben bemutattuk Cégünk Geodéziai és Ingatlanrendezési, valamint a Kutatás Fejlesztési és Informatikai irodái által, a terhelés alatt álló betongerendák torzulás vizsgálatára kidolgozott geodéziai módszerét.

Bővebben

Projektjeink

Igazi hídkülönlegesség a Tisza felett

Az M44-es gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt útvonalán impozáns megjelenéssel és méretekkel bíró, új Tisza-híd épül.

Bővebben

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

Print