Aktualitások

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

LÁTVÁNYOS SZERKEZET GAZDASÁGOS MÓDON

2016 május 03.

Íves pilonú ferdekábeles híd a Tiszán

A NIF Zrt. megbízásából az ÚT‐TESZT Kft készítette az M44 autóút Kecskemét (M8 autópálya) és Tiszakürt (csatlakozással az M44 követő szakaszához) közötti szakaszának és kapcsolódó építményeinek engedélyezési terveit. A Tisza feletti új hidat az UVATERV Zrt. tervezte meg tanulmánytervi és engedélyezési tervi szinten is, 2015-ben.

A Tisza folyó árvédelmi töltések közötti keresztmetszeti szélessége mintegy 530 m. A folyó e távolságon belül nem szimmetrikusan helyezkedik el, a jobb partél lényegesen közelebb van az árvédelmi töltéshez. Vízügyi igény volt, hogy pillér ne kerüljön a középvíz szintjén belül, és az árvédelmi töltések között csak pillérek lehetnek, min. 50 m-es távolságonként. Így, kialakítástól függetlenül, közel 150 m adódott a medernyílásra.

A hídra tanulmánytervi szinten nyolc változatot terveztünk, ezekre a vázlattervi rajzokon kívül látványtervek és költségbecslés is készült.
A mellékelt látványtervek sorrendjében a következő változatokat vizsgáltuk:

     • Felsőpályás, gerinclemezes gerendahíd
     • Ellipszis kapuzatú ferdekábeles híd
     • Kétoldali acél rácsos főtartós gerendahíd
     • Középpilonos feszített függesztett mederhíd extradose megoldással
     • Közép-pilonos, ferdekábeles híd
     • Két szélsőpilonos feszített függesztett mederhíd extradose megoldással
     • Szélső íves mederhíd ferde függesztő rudakkal
     • Középíves mederhíd, függőleges függesztő rudakkal


Az UVATERV mind a nyolc változatot egyenként megvizsgálta és elemezte esztétikai, gazdasági (építési költség), valamint fenntartási és üzemeltetési szempontok szerint.

1. kép: A nyolc változat látványterve

Bár az első, ortotróp acél pályalemezű, kiékelt acél gerendahíd fajlagos acéligénye kb. 800 t-val több, mint az íves kapuzatra felfüggesztett felszerkezetű ferdekábeles hídé; a kivitelezés egyéb költségei (munkamennyiség, szakértelem, segédszerkezetek, stb) miatt a két változat bekerülési költsége közel azonosra vehető.

A tervezési diszpozícióban leírtak szerint a: „Megrendelő a hidak kialakításával olyan épített kultúrát kíván létrehozni, aminek látványa vonzó és amit a térségben élők tudatosan , sokszor keresnek fel, arra büszkék. Megrendelői elvárás, hogy a szerkezeti kialakítás főbb vonásai, színezése, vagy a részleteinek jellemző formái a térség hagyományaival, elsősorban a meglévő Tisza-hidak építészeti örökségével összhangban legyenek.” Ezért a NIF Zrt. az „ellipszis kapuzatú ferdekábeles híd” változatot választotta Engedélyezési terv szintű kidolgozásra.

A tervezett híd a dilatációkkal elválasztott bal és jobb parti hullámtéri hidakból és a mederhídból áll. A mederhíd egy felszerkezettel vezeti át a jobb és bal pályát, míg a hullámtéri hidak különálló felszerkezettel épülnek. A jobb parton az átjárást biztosító egynyílású, a bal parton négynyílású hullámtéri híd csatlakozik a mederhídhoz.
Támaszközök: 45,10+ 77,30+152,00+77,30 +50,00+2×51,30+48,05 m
A híd teljes hossza: 552,35 m

A mederhíd háromnyílású, középen 152,00 m támaszközű ferdekábeles híd. A párhuzamos övű - vasbeton pályalemezzel együttdolgozó két zárt acélszekrényből álló öszvér - merevítőtartók a külső oldaluknál tartókábelekkel vannak felfüggesztve az íves kialakítású vasbeton pilonokra.
A híd szélessége (a kábelbekötő konzolok nélkül) 23,53 m.

2.-3. képek: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd változat látványképei

 

4. kép: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd változat látványterve a mederpillérekkel, környezet nélkül

5. kép: Az ellipszis kapuzatú ferdekábeles mederhíd felszerkezetének keresztmetszete általános helyen és a kábel-bekötéseknél

A hullámtéri hidak felszerkezete vasbeton pályalemezzel együttdolgoztatott előregyártott feszített FI150 típusú tartókból áll; ezek a hidak pályánként külön ütemben építhetők.

Print

Aktualitások

Felmérés a város(ok) felett

A Magyar Légimentők 7 bázisukról évente átlagosan 2400 esetben végeznek mentési feladatokat, leginkább súlyos baleseteknél, kritikus ellátási szituációkban.

Bővebben

Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-2.1.1.-15 kódszámú „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati felhívásra az UVATERV Zrt. a „Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése” címmel beadott megvalósítandó projektje 2018-ban támogatást nyert.

Bővebben

Technológiák és tevékenységek bemutatása a Debreceni Egyetemen.

2017. november 26-27.-én Stenzel Sándor kollégánk, eleget téve a Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőipari Intézet, Építőmérnök Tanszékének megtisztelő felkérésére, két napon keresztül tartott szakmai előadásokat és műszaki gyakorlatokat a patinás intézményben.

Bővebben

Projektjeink

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

Print