Panaszkezeles

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

Tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről

Az UVATERV Zrt. a jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt követelményeknek megfelelően.

Mit lehet bejelenteni?

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése szerint a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Mi számít visszaélésnek?

A törvény vagy a magatartási kódexünk megsértése, például megvesztegetés és korrupció, pénzügyi szankciók megsértésének gyanúja, csalás és lopás, összeférhetetlenség, az, munkahelyi zaklatás, zaklatás, diszkrimináció vagy a személyes adatok védelmének elmulasztása.

Mi nem számít visszaélésnek?

Kérjük, ne használja ezt a csatornát a szokásos ügyfélpanaszokra; vagy egyéb folyamtok fejlesztésére irányuló visszajelzésekre

Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet:

 • az UVATERV Zrt. által foglalkoztatott,
 • az a foglalkoztatott, akinek az UVATERV Zrt-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • az UVATERV Zrt-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az UVATERV Zrt-vel szerződéses kapcsolatban áll,
 • a gazdaságfejlesztési miniszter, az UVATERV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelőbizottságának tagja, valamint az UVATERV Zrt. vezérigazgatója,
 • az UVATERV Zrt-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • az UVATERV Zrt-nél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • az UVATERV Zrt-vel jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az UVATERV Zrt-vel megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. II. fejezet 8. alcíme alkalmazandó.

A bejelentés megtételének alapelvei

A bejelentéseknél a következőket kell figyelembe vennie:

 • Kérjük, győzödjön meg róla, hogy gyanúja megalapozott valamint etikus és ésszerű. Ez lehetővé teszi, hogy a konkrét problémára és annak alternatíváira összpontosítson.
 • Használja az ítélőképességét és a józan eszét: ha valami etikátlannak vagy ésszerűtlennek tűnik, akkor valószínűleg az is.
 • Amennyiben azt érzi, hogy biztonságosabb külsős – független segítséget kérni akkor bátran tegye meg valamelyik lentebb jelzett csatornán.

Hogyan tehetek bejelentést?

Online felületünkön: http://www.uvaterv.hu/panaszbejelentes/panaszbejelentes.php

Levélben: 1577 Budapest Zugló 1 posta Pf:323 a Felelős személye részére címzetten

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Bejelentésének megtételekor nem köteles a személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) megadni - amennyiben ezeket az adatokat nem kívánja feltüntetni, kérjük, hagyja üresen a mezőket.

Egyben tájékoztatjuk Önt, hogy a hatályos, 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról 22. szakasz 6, pontja értelmében amennyiben a Bejelentő személye nem azonosítható, vagy nem az arra jogosult személy teszi meg a Bejelentést, akkor a Bejelentés kivizsgálása mellőzhető.Az anonimitásának biztosítása érdekében kérjük, lehetőség szerint NE vállalati e-mail címet és telefonszámot adjon meg!

Print

Aktualitások

Nagy segítség a kicsiknek

Az UVATERV Zrt. nem először tesz jótékony felajánlást, illetve mutat tettrekészséget pozitív társadalmi felelősségvállalás terén.

Bővebben

Reprezentációs költségek felajánlása.

Az UVATERV célja, hogy példamutató és színvonalas munkánkkal értéket teremtsünk, ugyanakkor tudjuk, hogy felelősséggel tartozunk környezetünkért, az itt élő emberekért, munkatársainkért és családjaikért.

 

Bővebben

Kiállítottunk a XIII. Térinformatikai Konferencián

2022. november 3-4.-én, immár 13. alkalommal került megrendezésre a Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás a Debreceni Egyetemen.
Az UVATERV Zrt. évek óta előadásokkal képviseli magát a szakmai eseménysorozaton, ám idén első alkalommal kiállítóként is megjelent.

Bővebben

Projektjeink

Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

Kedvezményezett neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe: Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 299 186 917 Ft
Támogatás mértéke: 58,752986%
Projekt befejezési dátuma: 2020.08.12.
Projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00175

Bővebben

Igazi hídkülönlegesség a Tisza felett

Az M44-es gyorsforgalmi út Lakitelek-Tiszakürt útvonalán impozáns megjelenéssel és méretekkel bíró, új Tisza-híd épül.

Bővebben

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Print