FORGALMI POTENCIÁLOK VÁLTOZÁSA 1995 ÉVTŐL A KÖZÚTHÁLÓZAT VÁLTOZÁSA FÜGGVÉNYÉBEN

2021 május 11.

Tartalmi kivonat:

Az UVATERV Zrt tervtárában a forgalmi modellezésről 1995-től, már digitálisan felhasználható formában rendelkezésre állnak adatok, amelyek alapján bemutatjuk, hogyan változtak a forgalmi potenciálok az országosan elfogadott, és az EU-nak is bemutatott jelenlegi alapmodellekben az 1995 évben kifejlesztetthez képest.

A tanulmány két részre bontása:

A tanulmányt terjedelme miatt két részre bontottuk: Az első részben, az első négy fejezetben bemutatjuk az 1995 évi és a jelenlegi modellt, a tervekben megfogalmazott célokat. A második részben összehasonlítjuk a két modell készítés évének közúti forgalmi mátrixait, térségekből induló forgalmakat, a vasúthálózat változását is figyelembe véve, a KSH, Eurostat jelenlegi adataival, a több mint húsz éves idősorokkal összevetve rámutatunk tanulságokra, amelyek jó része további vizsgálatokat igényel.

A csatolt PDF-ekben (Forgalmi potenciálok változása_1.pdf, Forgalmi potenciálok változása_2.pdf) a Közlekedéstudományi Szemle 2020. LXX. évf. 2., és 3. számában megjelent tanulmányt bővítettük, aktualizáltuk.

Megjegyzés:

A PDF-ben hivatkozások szerepelnek (az ábrák nagy felbontású képekben, a táblázatok, diagramot eredeti EXEL állományai), amelyek két külön alkönyvtárakból érhetők el, amelyeket abba az könyvtárába kell másolni, amelybe a PDF-eket másoltuk:
Tematikus térképek, grafikonok kép (JPG, GIF) formában:.JPG_GIF
EXEL állományok:.XLS
Az alkönyvtárakat és azok tartalmát külön kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

Print

Print