Projektjeink

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

(Budapest-) Rákos – Hatvan vonalszakasz engedélyezési tervei

2013 június 19.

Előzmények

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az UVATERV Zrt.-t bízta meg a Rákos – Hatvan vasútvonal rekonstrukciója engedélyezési terveinek elkészítésével.

A 80a vasútvonal a Budapest – Hatvan – Miskolc – Sátoraljaújhely (80. számú vonal), részben kétvágányú, villamosított, a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő törzshálózati vasúti pályák kategóriájába tartozó fővonal része. Ennek megfelelően a vasútvonalat, emelt sebességgel (160 km/h), 225 kN tengelyterhelésre alkalmas al- és felépítménnyel kell kiépíteni, a terveket ennek megfelelően kellett elkészíteni.

A vonal jelentőségét az adja elsősorban, hogy összeköttetést biztosít Délnyugat-Európa és Északkelet-Európa között. Külön jelentőséget ad a fejlesztésnek, hogy a 884/2004. EK Határozat értelmében a prioritást élvező TEN-T projektek között a 6. számú Lyon – Trieszt (Koper) – Ljubljana – Budapest – Ukrajna kiemelt projektként van figyelembe véve.

A belföldi személyszállításban az IC forgalom mellett meghatározó a hivatásforgalom, a tárgyi munkát képező vonalszakaszon pedig az elővárosi forgalom fejlesztése is.

Az elkészült előkészítő tanulmányok szerint Ukrajna irányából, Záhonyon keresztül egyre nagyobb teherforgalom várható, melyek mind a 100. számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Záhony mind pedig a 80. számú Budapest – Hatvan – Miskolc – Nyíregyháza vonal fejlesztését indokolják.

A vonal rövid története, meglévő állapot

A Magyar Északi Vasút 1862-67 között építette meg a Budapest – Hatvan – Salgótarján vasútvonalat, mely 1868-ban lett a MÁV első vonala.

1868-ban már a MÁV építette meg a Hatvan – Miskolc szakaszt. 1868-73 között a Budapest – Hatvan között, majd 1873-88 között a Hatvan – Miskolc között épült ki a második vágány.

A vasútvonal villamosítása több ütemben 1951 és 1966 között készült el.

A vonal mára elhasználódott, az egykor 120 km/h sebességre – több helyen állandó lassújelekkel – alkalmas jellemzőkkel megépített pályán egyre több a lassan bejárható pályarész. A forgalom szerkezete átalakult, az állomások nem felelnek meg a megváltozott igényeknek. A követelményeket a vonal és állomások teljes átépítésével lehet teljesíteni.

A vonalszakaszon, illetve az állomások átmenő vágányaiban, a meglévő felépítmény hézagnélküli, 54-es rendszerű, LM és LX jelű beton aljakon fekszik, GEO (illetve SKL-3 szorító rugóval) leerősítéssel. Az aljtávolság változó, min. 60 cm. Az ágyazat anyaga zúzottkő. A felépítmény anyagában elhasználódott, rossz állapotban van.

A vonalszakaszon található állomásokon a vágánytengely távolság 4.75 m, az utas-peronok jellemzően alacsony, keskeny kialakításúak, azok nem felelnek meg a kor követelményeinek.

A vasúti pályához tartozó kiszolgáló létesítmények – felvételi épületek, állomási előterek, parkolók, utak – nem felelnek meg a kor elvárásainak, elővárosi forgalom megfelelő lebonyolítására nem alkalmasak.

Tervezett állapot

A vonalon a tervezési sebesség Rákos – Aszód között 120 km/h, Aszód – Hatvan között 160 km/h. A tervezés részét képezi Aszód állomáshoz csatlakozó 77-78. sz. mellékvonal korrekciója az új állomási geometriának megfelelően.

A tervezési szakaszon 5 db állomás és 9 db megállóhely található.

A vonalon, illetve az állomások átmenő fővágányaiban 60E1 rendszerű sínekből álló, 60 cm-es aljtávolságú LW jelű betonaljakkal, rugalmas leerősítéssel, 35 cm hatékony vastagsággal kialakított felépítményt terveztünk hézagnélküli kivitelben. Az egyéb állomási vágányokban használt 54-es rendszerű felépítményt terveztünk.

Az átmenő fővágányba beépítésre kerülő kitérők B60-as rendszerű vasbeton aljas kitérők. Az egyéb vágányokba kerülő kitérők új, vagy használt, felújított B54 rendszerű kitérők

Az állomásokon és megállóhelyeken emelt – sk+55 cm magas – széles peronokat terveztünk az utasbiztonság növelése és a magasabb szolgáltatási szint elérése érdekében.

A leírtakhoz kapcsolódva a felsővezeték átépül, biztosító berendezés, távközlés, térvilágítás is korszerűsítésre kerül.

A vonalrészen a tervezési sebesség, Rákos és Domonyvölgy között 120km/h (környezetvédelmi okokból egyes szakaszokon 100 km/h-s állandó lassújelekkel), Domonyvölgy és Hatvan között 160km/h.

A feladat keretein belül minden kapcsolódó szakági létesítmény tervezését elvégeztük. Felújításra, korszerűsítésre kerülnek a vasúti erős és gyengeáramú berendezések – biztosítóberendezés, távközlés, utastájékoztatás, térvilágítás, térfigyelő kamerarendszer.

Akadálymentes felvételi épületeket terveztünk, melyhez csatlakozóan az állomási előterek is megújulnak. Megfelelő kapacitású P+R, B+R parkolókat, több állomáson és megállóhelyen – az intermodalitás biztosítása érdekében – buszmegállók, buszfordulók, Aszód állomáson pedig buszpályaudvar terveit készítettük el.

A tervezés során felülvizsgáltuk a szintbeni útátjárókat is. Legtöbb helyen az átjárók szintbeni kialakításúak maradnak, hozzáigazítva az új vasúti geometriához. Összesen 6 db helyszínen, ahol a közúti és a vasúti forgalom nagysága ezt indokolja, különszintű keresztezéseket terveztünk.

A vonalszakaszon található összesen 90 db kisműtárgy, közúti és vasúti híd engedélyezési terveit is elkészítettük. A meglévő kisműtárgyak esetében vagy felújítást, vagy új műtárgy építését írtuk elő. Azon szakaszokon, ahol a vasúti pálya korrekcióját terveztük, az új geometriának megfelelően alakítottunk ki új műtárgyakat. A Galga keresztezésénél a két vágány alatt 1-1 db 25.2 m ny. acél felszerkezetű, felsőpályás gerinclemezes hidat terveztünk ágyazatátvezetéssel.

Terveinket – a tervezés során és azt követően is – számos alkalommal egyeztettük az érintett felekkel (MÁV Zrt, Önkormányzatok, Magyar Közút, NKH, Magyar Honvédség, stb.). A NIF Zrt-t, mint Megbízót – a rendszeresen megtartott kooperációkon – tájékoztattuk a tervezés előrehaladásáról.

Az elkészült és határidőre leszállított engedélyezési tervekre a MÁV Zrt. hozzájárulását megkaptuk, az engedélyezési eljárás jelenleg is folyik.

A vonalszakasz kivitelezésére egyértelmű szándék van, mivel egyrészt TEN-T folyosó, másrészt Budapest elővárosi hálózatának része. A kivitelezés időpontja 2020-ig várható.

/Tervező: UVATERV Zrt./

  • {#NAME}
  • {#NAME}
  • {#NAME}
  • {#NAME}
  • {#NAME}

Print

Aktualitások

GIS OPEN konferencia

Idén szeptember 3-4.-én on-line formában került megrendezésre a nagy hagyományokkal rendelkező GIS OPEN konferencia. Az Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet előadássorozata a „GISonline: Régi és új feladatok, kihívások, megoldások” alcímet kapta.

Bővebben

Korszerű betonelemek anyagtudományi fejlesztése

Kedvezményezett neve:
UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Konzorciumvezető)
FERROBETON Dunaújvárosi Beton- és Vasbetonelem-gyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Anchor
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Konzorciumi tag)

Projekt címe: „Korszerű betonelemek anyagtudományi fejlesztése”

A támogatás összege: 681.749.827, - Ft

A támogatás mértéke: 65,18%

Bővebben

Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

Kedvezményezett neve: UVATERV Út-, Vasúttervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe: Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 299 186 917 Ft
Támogatás mértéke: 58,752986%
Projekt várható befejezési dátuma: 2020.01.31.
Projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.1-15-2016-00175

Bővebben

Projektjeink

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

Print