Közlekedési hálózattervezés

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

A közlekedési hálózattervezés térben és időben megoldandó feladat. A hálózat bővítését, a különböző útkategóriák közötti hierarchikus rendet az időben változó közlekedési igények alapján kell meghatározni. A hálózatok fejlesztése nem csak kapacitásbővítés, hanem a közlekedési, szállítási szolgáltatások folyamatos minőségjavítása.

Az infrastruktúra-hálózatok fejlesztése - beleértve a komplex közlekedési rendszert is - hosszú távra és jelentős területen érvényesíti hatását. Meghatározza az adott térség gazdasági, társadalmi fejlődését, környezeti állapotát. A hatások pozitív és negatív irányúak lehetnek, ezért a hálózattervezés lényegileg optimumkeresés.

Közlekedési hálózattervezés esetén optimumkeresés történik

  • a közlekedési alágazatok közötti munkamegosztásban,
  • a településszerkezet differenciált kiszolgálásában,
  • a forgalmi folyamok racionális levezetésében,
  • a főhálózat, gyorsforgalmi utak és alsóbbrendű utak teherviselésének arányában,
  • a hálózat szükséges és elégséges mértékében,
  • az építési, fenntartási, üzemeltetési költségek alakulásában,
  • az elérhető gazdasági előnyök és környezeti hatások összevetésében.

A közlekedési tárca megbízása alapján az UVATERV Zrt. a 80-as évek elejétől folyamatosan foglalkozik

  • az országos közúthálózat fejlesztésével,
  • a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével és
  • a megyei, alsóbbrendű úthálózatok fejlesztésével.

A munkában a tudomány és a technika legfrissebb eredményeit alkalmazzuk. Digitális hálózati modellek, folyamatosan ellenőrzött és aktualizált országos célforgalmi mátrixok, a nemzetgazdaság közép- és hosszú távú fejlesztési trendjéből levezetett forgalmi prognózisok képezik az alapadatokat. A hálózaton a különböző időtávlatban várható forgalmi terhelések eloszlását korszerű, számos közlekedési paramétert reálisan kezelő számítógépes program alkalmazásával elemezzük.

Az UVATERV Zrt. Magyarországon egyedülálló tapasztalatokkal és referenciákkal rendelkezik a közlekedési hálózattervezés szakterületén, és a fejlesztési koncepciók alkotására, ellenőrzésére és értékelésére egyaránt képes kisebb és nagyobb régiók számára.

 

Print

Aktualitások

Felmérés a város(ok) felett

A Magyar Légimentők 7 bázisukról évente átlagosan 2400 esetben végeznek mentési feladatokat, leginkább súlyos baleseteknél, kritikus ellátási szituációkban.

Bővebben

Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-2.1.1.-15 kódszámú „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati felhívásra az UVATERV Zrt. a „Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése” címmel beadott megvalósítandó projektje 2018-ban támogatást nyert.

Bővebben

Technológiák és tevékenységek bemutatása a Debreceni Egyetemen.

2017. november 26-27.-én Stenzel Sándor kollégánk, eleget téve a Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőipari Intézet, Építőmérnök Tanszékének megtisztelő felkérésére, két napon keresztül tartott szakmai előadásokat és műszaki gyakorlatokat a patinás intézményben.

Bővebben

Projektjeink

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

Print