Aktualitások

iso 9001

iso 14001

Minősített NATO

Speciális építőipari technológiák alkalmazásának kidolgozása az Uvaterv Zrt-nél

2012 november 22.

A fenti címmel az Új Széchenyi terv keretében végezzük ennek a projektnek a végrehajtását.
A KMOP-1.1.4-11/A-2011-0131 jelű pályázatán 30 329 700,- Ft vissza nem térintendő támogatást nyertünk a projekt megvalósítására.
Az év elején kezdődött munkával műszaki fejlesztő kollégáink 2 témát dolgoznak ki.

Acélszál adagolás alkalmazása végleges alagútszerkezetek építésekor

A fejlesztési munka során az európai előírások alapján foglalkozunk az alagútszerkezetek lövelltbetonos építésének technológiatervezési, ellenőrzési, vizsgálati és minősítési módszereivel.
Mintafeladat segítségével bemutatjuk az eltérő modellezési és számítási különbségeket és az eljárásnál jelentkező előnyöket. A feladat teljesítésekor, próbasablonok készültek a kidolgozott vizsgálati módszertannak megfelelően, amelyeket laboratóriumban vizsgáltatunk szintén a program részeként.
Projektünk tartalmazza az orosz előírások alapján a szükséges tervezési és technológia  módszerek kidolgozását is. Végezetül a fejlesztési munka eredményeként elkészülnek alagútszerkezeti műszaki mintadokumentációi és az ehhez kapcsolódó technológia műszaki leírás.

 Típus betonacél vázak és hálók földrengésveszélyes környezetben

A volt szovjet államokban a közelmúlt megtorpanásaitól eltekintve újból erőteljes, néhol viharos fejlődés zajlik az építőiparban ezen belül a magasépítésben is. Ezek a területek nagyrészt hol közepesen, hol erősen földrengésveszélyesek. Az EC szerinti szabályozás általában sem nem ismert, sem el nem fogadott, a volt szovjet, és a jelenlegi orosz szabványokat használják, amelyeket némelyik országban nemzeti alkalmazási dokumentumokkal egészítenek ki. Tapasztalataik alapján széles körben kialakult az a vélemény, hogy panelszerkezetekből nem lehet a piac által megkövetelt magas (15-30 emeletes) házakat építeni, és a monolit vasbeton, vázas, nagytáblás építés kezd elterjedni. Általánosságban elmondható, hogy ennek a rendszernek a tervezési és a kivitelezési kultúrája alacsony és a nagytáblás zsaluzatok alkalmazásával több probléma is keletkezik (munka-hézaggal történő gyengítés, az eddigi vasalási sémák alkalmatlansága, lehorgonyzások kérdése), amelyek megoldásra várnak.
A fejlesztési munka során új magasépítési szerkezeti megoldásokat fejlesztünk ki a földrengésveszélyes övezetek igényeinek megfelelően.
Ennek a projektrésznek a végrehajtásakor egyszerű, jól alkalmazható számítási módszert dolgozunk ki a szerkezeti elemek méretezésére orosz vasbetonszabvány szerint
Paraméterezhető típus betonacél vázak és hálók tervei készülnek CAD formátumban, az általános szerkezeti méretekkel és betonacél átmérőkkel
A fejlesztés során figyelembe vesszük az orosz földrengés szabvány szerinti földrengési igénybevételeket valamint modell segítségével vizsgáljuk a kidolgozandó betonacél vázak viselkedését.
A fejlesztési munka ennek a szakaszának végeredménye, a vasalási csomópontok műszaki mintadokumentációja és kapcsolódó technológia műszaki leírás.

Print

Aktualitások

Felmérés a város(ok) felett

A Magyar Légimentők 7 bázisukról évente átlagosan 2400 esetben végeznek mentési feladatokat, leginkább súlyos baleseteknél, kritikus ellátási szituációkban.

Bővebben

Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése

A Széchenyi 2020 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program VEKOP-2.1.1.-15 kódszámú „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című pályázati felhívásra az UVATERV Zrt. a „Felhajlított pászmavezetéssel készülő nagyteljesítményű, tartós normál és könnyűbetonból készülő híd-gerendacsalád fejlesztése” címmel beadott megvalósítandó projektje 2018-ban támogatást nyert.

Bővebben

Technológiák és tevékenységek bemutatása a Debreceni Egyetemen.

2017. november 26-27.-én Stenzel Sándor kollégánk, eleget téve a Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőipari Intézet, Építőmérnök Tanszékének megtisztelő felkérésére, két napon keresztül tartott szakmai előadásokat és műszaki gyakorlatokat a patinás intézményben.

Bővebben

Projektjeink

Békéscsabai Földmérő Napok

2018. november 21-22.-én került megrendezésre a Békéscsabai Földmérő Napok.

        A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT), a Békés Megyei Kormányhivatal, és a Békés Megyei Mérnöki Kamara közös rendezvényén kollégánk, Stenzel Sándor is tartott előadást, "3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai megoldásaiban" címmel.

Bővebben

Budapest – Esztergom villamosítása

Az esztergomi vasútvonal építése még a XIX. században kezdődött, eredetileg Helyi Érdekű Vasútnak szánták. A vasútvonal elsődleges célja a budapesti gyárak és lakosság szénnel való ellátása volt. A XX. században a szénbányászat visszaesett valamint a környező települések ugrásszerű növekedésnek indultak. A teherforgalom szerepét átvette az elővárosi személyforgalom.

Bővebben

KIS HÍD, NAGY BÁTORSÁG, JOBB SZERKEZET AZ ÁRPÁD HÍD, MARGITSZIGETI LEHAJTÓ, EGYENES ÁGÁNAK FELÚJÍTÁSA

Bödecs Zoltán Uvaterv Zrt. Híd- és szerkezettervező iroda, irányító tervező

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy 65 éves szerkezet felújítási tervezése és során olyan kedvezőtlen megoldást találtunk amely megszüntetése célszerűnek látszott. Egy ilyen megoldás megvalósítása azonban messze túlmutat egy egyszerű felújítási munka elvégzésén. Szerencsére a Tulajdonos - Beruházó partner volt abban, hogy a probléma gyökerét megragadva további évtizedekre tudjuk kitolni a szerkezet szolgálati idejét.

Bővebben

Print